Ikona opakující se události

PŘEDNÁŠKA| Science to Go

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum
Ikona opakující se události

PŘEDNÁŠKA | Společnost pro filosofickou antropologii Jiří Růžička: Marx, Lenin a Nietzsche

Společnost pro filozofickou antropologii
Pražské kreativní centrum
Ikona opakující se události

PŘEDNÁŠKA | Společnost pro filosofickou antropologii Jiří Růžička: Marx, Lenin a Nietzsche

Společnost pro filosofickou antropologii
Pražské kreativní centrum

PŘEDNÁŠKA | Znám svá práva: spotřebitel

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum