Ikona opakující se události

WORKSHOP | Junácké jódlování

Skautský institut
Pražské kreativní centrum
Ikona opakující se události

WORKSHOP | Setkání domškoláků

Skautský institut
Pražské kreativní centrum
Ikona opakující se události

WORKSHOP | Mindfulness

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum

SETKÁNÍ | Učitelské setkání

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum