prazske kreativni centrum opening 2017
prazske kreativni centrum opening 2017
prazske kreativni centrum opening 2017
prazske kreativni centrum opening 2017
prazske kreativni centrum opening 2017
prazske kreativni centrum opening 2017
prazske kreativni centrum opening 2017
/

Pražské kreativní centrum zřizované Magistrátem hl. m. Prahy je živá a tvůrčí laboratoř města, která propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru, aby se společně zamýšleli nad inovativními řešeními pro kreativní město a výstupy jejich spolupráce mohly být integrovány do strategií městského rozvoje.

Smart city center – udržitelný rozvoj centra Prahy

Cílem projektu je utvářet prostor pro koncepční a systematickou mezioborovou a veřejnou diskusi a sdílení českého a zahraničního know-how k revitalizaci historických center měst.

Podpora kulturních a kreativních odvětví

Tato odvětví jsou pro Prahu významným zdrojem v mnoha oblastech, přesto stále nejsou cílenou komponentou rozvoje města. Ambicí projektu je vytvořit nástroje podpory rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Praze.

Výchova, vzdělávání a osobní rozvoj ve 21. století

Další prioritou je osvěta za využití aktuálních témat a trendů v oblasti výchovy a vzdělávání, výchova a vzdělávání k aktivnímu občanství a demokracii, participace na tvorbě a fungování veřejného prostoru, propagace tvořivého přístupu k životu, využití kreativního potenciálu člověka a v neposlední řadě mapování nových technologií a jejich vlivu na běžný život.

Cíle PKC 2020

Posílit značku Prahy jako kulturního a kreativního lídra ČR a prezentovat hl. m. Prahu jako „chytré“ město 21. století a důležitého partnera pro kulturní a kreativní průmysly.

Oživit prostor centra a nabídnout obyvatelům města i jeho návštěvníkům alternativu k převažující komercializaci historického jádra.

Vytvořit nová propojení mezi správou města, akademickou obcí, neziskovým sektorem a podnikateli nejen v kreativních odvětvích.