Marie Zichová

Koordinátorka PKC marie.zichova@praha.eu
_

Ladislav Putyera

Technický koordinátor PKCTomáš Lapáček

ředitel Sekce strategií a politik, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy lapacek@ipr.praha.eu
+420 603 447 316

Miloš Říha

ředitel Skautského institutu milos.riha@skautskyinstitut.cz
+420 721 436 404

Václav Pavlečka

CEO Air Ventures vaclav.pavlecka@airvcs.com

Tomáš Weiss

vedoucí Katedry evropských studií FSV UK weiss@fsv.cuni.cz

Vladimír Bartovic

ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM vbartovic@europeum.org

Ladislav Putyera

technický koordinátor, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (2. patro PKC) praguecreativecenter@gmail.com
+420 604 115 355


Aneta Otýlie Adámková

vedoucí produkce a dramaturgie Skautského institutu (1. patro PKC) aneta@skautskyinstitut.cz
+420 732 947 509

Dominika Prekopová

community manager, Air Ventures Space (3. patro PKC) dominika.prekopova@airventures.eu
+420 773 504 686

Martin Vokálek

Deputy Director, EUROPEUM mvokalek@europeum.org
+420 728 264 134