Miloš Říha

ředitel Skautského institutu milos.riha@skautskyinstitut.cz
+420 721 436 404

David Kašpar

vedoucí projektu Kreativní Praha!, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy kaspar_d@ipr.praha.eu
+420 777 321 105

Václav Pavlečka

CEO Air Ventures vaclav.pavlecka@airvcs.com

Tomáš Weiss

vedoucí Katedry evropských studií FSV UK weiss@fsv.cuni.cz

Vladimír Bartovic

ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM vbartovic@europeum.org

Andrea Švandová

dočasně pověřena koordinací PKC svandova@ipr.praha.eu
+420 775 678 218

Klára Mišunová

vedoucí produkce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (2. patro PKC) misunova@ipr.praha.eu
+420 777 862 614

Pavlína Samčíková

vedoucí provozu Skautského institutu (1. patro PKC) pavlina.samcikova@skautskyinstitut.cz
+420 604 560 470

Aneta Otýlie Adámková

vedoucí produkce a dramaturgie Skautského institutu (1. patro PKC) aneta@skautskyinstitut.cz
+420 732 947 509

Kateřina Duchoňová

community manager, Air Ventures Space (3. patro PKC) katerina.duchonova@airvcs.com
+420 773 333 270