Marie Zichová

Koordinátorka PKC marie.zichova@praha.eu
+420 776 855 776

Lukáš Benda

Technický koordinátor PKC benda@ipr.praha.eu
+420 777 109 841

Tereza Šťastná

Komunikace PKC tereza.stastna@praha.eu
+420 739 421 286


Tomáš Lapáček

ředitel Sekce strategií a politik, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy lapacek@ipr.praha.eu
+420 603 447 316

Miloš Říha

ředitel Skautského institutu milos.riha@skautskyinstitut.cz
+420 721 436 404

Václav Pavlečka

CEO Air Ventures vaclav.pavlecka@airvcs.com

Tomáš Weiss

vedoucí Katedry evropských studií FSV UK weiss@fsv.cuni.cz

Vladimír Bartovic

ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM vbartovic@europeum.org

Lukáš Benda

technický koordinátor, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (2. patro PKC) benda@ipr.praha.eu
+420 777 109 841

Tereza Baschová

vedoucí provozu Skautského institutu (1. patro PKC) tereza.baschova@skautskyinstitut.cz
+420 604 560 470

Aneta Otýlie Adámková

vedoucí produkce a dramaturgie Skautského institutu (1. patro PKC) aneta@skautskyinstitut.cz
+420 732 947 509

Tomáš Cironis

community manager, Air Ventures Space (3. patro PKC) tomas.cironis@airvcs.com
+420 775 273 999

Martin Vokálek

Deputy Director, EUROPEUM mvokalek@europeum.org
+420 728 264 134