hned vedle Orloje

Staroměstské nám. 4/1
110 00 Staré Město

9.00—22.00
Volně přístupné veřejnosti

info: svandova@ipr.praha.eu
tel.: +420 775 678 218