Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy www.iprpraha.cz
Junák - Český skaut, Skautský institut www.skautskyinstitut.cz
Air Ventures www.airvcs.com
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy www.fsv.cuni.cz
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM www.europeum.org
Kreativní Praha! www.kreativnipraha.eu
CityMakers www.iprpraha.cz
Prázdné domy www.prazdnedomy.cz
EDUin www.eduin.cz
Artedu www.artedu.cz
Pragulic www.pragulic.cz
Máš umělecké střevo? www.umeleckestrevo.cz
Tripeduca www.tripeduca.com
VR_Musashi www.vrmusashi.com
Ty internety www.tyinternety.cz
Real Food www.realfood.co
Soho Bold www.sohobold.com
Q Designers www.qdesigners.co
Pragtique www.pragtique.cz
i60 www.i60.cz
Loono loono.cz