Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy www.iprpraha.cz
Junák - Český skaut, Skautský institut www.skautskyinstitut.cz
Air Ventures www.airvcs.com
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy www.fsv.cuni.cz
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM www.europeum.org
Kreativní Praha! www.kreativnipraha.eu
Prázdné domy www.prazdnedomy.cz
EDUin www.eduin.cz
Artedu www.artedu.cz
Pragulic www.pragulic.cz
Máš umělecké střevo? www.umeleckestrevo.cz
Tripeduca www.tripeduca.com
Zachraň jídlo zachranjidlo.cz
Impact Academy impactacademy.cz
VR_Musashi www.vrmusashi.com
Ty internety www.tyinternety.cz
Q Designers www.qdesigners.co
Pragtique www.pragtique.cz
i60 www.i60.cz
Loono loono.cz
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání www.crea-edu.cz
Soundmachine
hearth www.hearth.net
Reforma péče o duševní zdraví
Spolek političtí vězni.cz www.politictivezni.cz