WORKSHOP | Otevřený workshop mindfulness s MIchalem Dvořákem

Staroměstské náměstí 4/1, Old Town, Czechia
Pražské kreativnÍ centrum - 1. patro (Sál Minuta)

Zveme Vás na otevřený workshop mindfulness (všímavosti) s Michalem Dvořákem, který je kvalifikovaným lektorem programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

Tématem workshopu bude „Každodenní závislosti a mindfulness.“ Společně si zmapujeme závislosti běžných dnů (na sociálních sítích, mobilním telefonu, na práci či jídle), ukážeme si jak závislosti vznikají a kde a jak nám mindfulness při práci s nimi může pomoci.

Vstupné je zdarma. Doporučujeme však registraci prostřednictvím našeho rezervačního systému (viz odkaz v události).

Těšíme se na Vás.

Zpět na program