Ikona opakující se události

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ | Al-Anon Žít s alkoholikem

Staroměstské náměstí 4/1, Old Town, Czechia
Pražské kreativní centrum - 2. patro (místnost č. 210)
AL-ANON
Trápí tě něčí pití?
Al-Anon rodinná skupina /Al-Anon Family Groups
Otevřená setkání pro kohokoli, koho trápí něčí pití.
Setkání od 18:30-19:30
Od 18h se nabízí káva, čaj a občertvení.

Al-Anon je sdružení příbuzných a přátel alkoholiků, kteří se snaží vyřešit svůj společný problém, tím že se společně sdílejí své zkušenosti a poznatky o sobě samých a životě s alkoholikem.

Věříme, že alkoholismus je nemoc, která postihuje celou rodinu a že změnou postojů můžeme alkoholikovi pomoci v zotavení. Al-Anon není spojený s žádnou sektou, náboženstvím nebo jakoukoliv jinou institucí. Al-Anon se nezúčastňuje veřejných diskusí nezaujímá stanovisko k žádným problémům mimo společenství. Al-Anon nemá žádné povinné poplatky, svou činnost vykonává pouze z dobrovolných příspěvků svých členů. Al-Anon má jediný cíl: pomoci rodinám alkoholiků.

 

Členové Al-Anonu ví, jak se člověk cítí, když přijde na setkání poprvé. Protože je zde zcela určitě mnoho věcí, které by jste rádi věděli, rádi bychom vám osvětlili některé vaše otázky týkající se Al-Anon setkání a jeho průběhu.

Kdo jsou členové a proč jsou tady?

Členy Al-Anonu jsou různí lidé: manželky, přítelkyně, sestry, bratři, děti a rodiče alkoholiků. Nezáleží na tom, jaký vztah máme k člověku závislému na alkoholu, spojuje nás stejné: cítíme, že naše životy byly a jsou hluboce ovlivněny alkoholovou závislostí našeho blízkého člověka. Setkáváme se, abychom se společně podělili o naše zkušenosti, sílu a naději.

Jak to pomůže mně?

Pravděpodobně uslyšíš o situacích podobných jako je ta tvá. Pokud nenajdeš někoho, kdo se nachází ve stejné situaci jako ty, určitě ti budou některé aspekty ze života s alkoholikem povědomé z tvých vlastních zkušeností. My všichni jsme jednotlivci, kteří se snaží žít, jak nejlépe to jde, každý svým způsobem. Není to stejné pro nás všechny, ale je zde pomoc pro každého, kdo má problém s alkoholovou závislostí blízké osoby.

Musím na Al-Anon setkání mluvit?

Pokud si přeješ něco říci nebo se podělit s ostatními, prosíme, udělej to. Pokud chceš raději jen sedět a poslouchat, je to také v pořádku. My všichni se snažíme vyslechnout sami sebe navzájem s otevřenou myslí. Také říkáme: “Vezmi si jen to, co chceš a ostatní nechej zde”.

Bude někdo říkat, že jsem tu byl/a?

Anonymita je spirituálním základem našeho programu. Členové tak mohou bez obav sdílet své zkušenosti a pocity. Používáme naše křestní jména a počáteční písmeno našeho příjmení. Nemluvíme o lidech, které na setkáních vidíme a nikdy nemluvíme o tom, co jsme na setkáních vyslechli. Střežíme anonymitu všech Al-Anon, AA a Alateen členů.

Je to náboženské sdružení?

Al-Anon je spirituální sdružení, ne náboženské. Jsou zde vítáni lidé různé víry nebo bez víry a my se stavíme čelem k tomu, abychom se vyvarovali všem diskusím k jakémukoli náboženskému tématu. Al-Anon program je založen na spirituální ideji, která nás vede k přesvědčení, že existuje “Vyšší síla, která je větší než ta naše”, ke které se můžeme obrátit a spolehnout se na ni při řešení našich problémů a k dosažení klidu v naší mysli. My sami si můžeme tuto vyšší sílu definovat podle našeho přesvědčení vlastním způsobem.

Má Al-Anon profesionální poradce nebo terapeuty?

Al-Anon nabízí neprofesionální vzájemnou pomoc a podporu při léčbě alkoholismu.

Může Al-Anon doporučit léčebné zařízení nebo odborníky?

Protože jsme neprofesionálové nedoporučujeme žádné léčebné postupy. Prostřednictvím sdílení našich osobních zkušeností nacházejí členové cestu k řešení svých osobních situací.

Kdo je zodpovědný za Al-Anon setkání?

My všichni. Volíme mezi sebou zástupce na krátký čas, může to být od 3 měsíců do 1 roku. Součástí našeho zotavení je dobrovolné vedení našich setkání, příprava místnosti k setkání, vystavení literatury atd. Setkaní Al-Anonu pro instituce nebo pro nově příchozí jsou vedena pokročilými a zkušenými členy.

Existují jiná setkání podobná těmto?

Naše setkání jsou jedna z mnoha Al-Anon a Alateen setkání probíhajících ve více než 110 zemích světa. Všichni jsme společně propojeni přes World Service Office (WSO), který sídlí ve Virginia Beach, USA. WSO je instituce, která poskytuje servis, podporu a idee. V USA a v Kanadě každá skupina (setkání Al-Anon) spadá pod kraj a přilehlé oblasti. Představitelé skupin Al-Anon se setkávají a volí delegáty na roční World Service Conference.

Kolik mě to bude stát?

Nemáme žádné povinnosti nebo poplatky, abychom se mohli stát členy Al-Anon skupiny. Při většině Al-Anon setkání koluje na závěr košík, do kterého členové dobrovolně vhazují příspěvky. Peníze se použijí na nájem místností, kde se setkání konají, na Al-Anon literaturu schválenou WSO, na nákup drobného občerstvení a na podporu našich místních informačních center po celém světě.

Zpět na program