PŘEDNÁŠKA | TrueStory: Schizofrenie

Staroměstské náměstí 4/1, Old Town, Czechia
Pražské kreativnÍ centrum - 1. patro (Sál Minuta)
fb

Šestá beseda z cyklu #TrueStory se bude věnovat diagnóze schizofrenie.

Svůj příběh bude vyprávět Michal Kašpar, který má se schizofrenií vlastní zkušenost. Michal je jedním z představitelů peerského hnutí v ČR. Vedl svépomocné divadlo LSD (Lidové spontánní divadlo). Autorsky se podílel např. na knize Kam jdou lidé s nemocnou duší. Je peer lektorem ve Škole zotavení, pracuje jako reportér a kameraman ve Studiu 27, podílí se na vedení svépomocné skupiny GPS a pražské skupiny Slyšení hlasů. Vystudoval žurnalistiku, schizofrenií onemocněl v 26 letech. Vedle svého příběhu s vámi rád bude sdílet i svůj pohled na situaci v oblasti péče o duševní zdraví v České republice.

Z odborného pohledu a pohledu léčby vám schizofrenii představí psychiatr Jan Beneš, který vystudoval 2. LF UK, pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice a nyní pracuje v terénním týmu Fokusu Mladá Boleslav i v klasické psychiatrické ambulanci. Zajímá se o témata spjatá s reformou psychiatrické péče, především o transformaci psychiatrické péče, deinstitucionalizaci, komunitní péči, multidisciplinární týmy, vznik CDZ a implementaci principů zotavení do péče o duševní zdraví. Aktuálně též absolvuje výcvik v Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR.
FOKUS Mladá Boleslav z.s. je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Jak se projevuje schiziofrenie? Co jsou to pozitivní a negativní příznaky? A jaké nejčastější mýty okolo této diagnózy panují? Jak by měla vypadat komunitní péče a co je Centrum Duševního Zdraví, takzvané CDZ? Co člověka s diagnózou schizofrenie nejvíce brzdí? A co je to zotavení?
Máte další zajímavé otázky, na které bychom neměli zapomenout odpovědět? Ptejte se zde >> http://bit.ly/Otazky_Schizofrenie

Bude velký prostor pro dotazy a na památku si můžete odnést třeba našich 7 zásad zdravé psychohygieny nebo Manuál pro blízké, který radí, jak jednat s člověkem, který má psychické obtíže.

Vstup zdarma, registrace nutná >> http://bit.ly/Registrace_13-06-19


Besedu pro vás připravil tým neziskové organizace Nevypusť duši, který tvoří mladí psychologové, lékaři, neurovědci, sociální pracovníci a studenti těchto oborů. Zároveň jsou jeho součástí i psychiatričtí pacienti a lidé se zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku. Nevypusť duši šíří fakta, boří mýty a ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví. Zdůrazňuje důležitost prevence – radí lidem, jak nevypustit duši, sdílí osobní příběhy a podporuje včasné vyhledání odborné pomoci při duševních obtížích.

Zpět na program