PŘEDNÁŠKA | Trestáme spravedlivě?

Jak trestáme a jak bychom mohli lépe ukládat tresty?

Ukládání trestů je jedním z nejsložitějších úkolů soudce. Zákonodárci napříč západním světem se posledních 200 let snaží nastavit systém, který by umožnil uložení trestu přizpůsobeného trestnému činu i pachateli, a který by zároveň byl předvídatelný a ve kterém by nedocházelo k velkým rozdílům mezi soudci. Diskutováno bude to, nakolik se toto daří českému zákonodárci, s jakými problémy se český soudce setkává a jak by mu bylo možné pomoci. Součástí přednášky bude i představení (nejspíše nečekaných) důvodů pro přeplněnost českých věznic.

Přednášet bude Jakub Drápal, působí na Právnické fakultě UK v rámci doktorandského programu, ve své dizertační práci zkoumá efektivitu odnětí svobody v souvislosti s recidivou pachatelů. Zabývá se trestním právem, kriminologií a empirických výzkumů českého trestního systému. Pracuje jako asistent na Ústavním soudu a jako výzkumník na Ústavu státu a práva AV ČR.

Zpět na program