Ikona opakující se události

PŘEDNÁŠKA | Společnost pro filosofickou antropologii Milan Sobotka: Skepticismus, stoicismus a nešťastné vědomí

Přednáška navazuje na prosincové vystoupení prof. Sobotky pro Společnost pro filosofickou antropologii. Táto druhá část bude věnovaná závěrečné pasáži čtvrté kapitoly Heglovy Fenomenologii ducha.

Z přednášky nebude pořizován videozáznam.

Prosíme, abyste přišli včas, předpokladáme hojnou účast.
Pražské kreativní centrum, sál 219 (2. patro).

Vstup volný.

Zpět na program