PŘEDNÁŠKA | Prof. Sobotka: Hegelovo překonání filosofie vědomí

Anotace:
Pod titulem „pán a rab“ se obvykle probírá Hegelova teorie sebevědomí; nicméně mezi aspekty, které tato proslavená kapitola Fenomenologie ducha obsahuje a na něž nebylo dosud v interpretacích panství a rabství výrazněji poukázáno, patří Hegelovo překonání (Aufhebung) filosofie vědomí, reprezentované zejména K. L. Reinholdem. Přednáška se zaměří na nejdůležitější momenty pohybu ducha od vědomí k sebevědomí.

Sál 219 (2. patro) Pražského kreativního centra

Prof. Milan Sobotka je český filosof, emeritní profesor Karlovy univerzity. Zabývá se hlavně německým idealismem a fenomenologií. Napsal řadu monografií a desítky článků česky i německy, vesměs věnovaných novověké filosofii, zejména německé. Psal také předmluvy a doslovy k vydáním spisů R. Descarta, F. Bacona, T. Hobbese, G. W. Leibnize, G. Berkeleye, I. Kanta, G. W. F. Hegela, F. Schillera a dalších.

Zpět na program