Přednáška Filosofického ústavu AV: „Konec liberální utopie a populistická imaginace“

Staroměstské náměstí 4/1, Old Town, Czechia
Pražské kreativní centrum - 2. patro (místnost č. 219)

Název:

„Konec liberální utopie a populistická imaginace“

Obsah:

Období mezi lety 1989 a 2019 lze chápat jako éru liberální utopie, kterou vyjádřil Francis Fukuyama svou tezí o liberální demokracii jako konečném stadiu dějin. V posledních letech se ukazuje, že tato éra končí. O čem jiném svědčí Brexit, vítězství Trumpa, populistická vláda v Itálii nebo dlouholetá Orbánova vláda v Maďarsku? V přednášce se zaměřím na charakter momentální situace, v níž končí liberální utopie a začíná éra populistické imaginace. Populismus není pejorativní pojem, nýbrž vyjadřuje pokus, jak odpovědět na současné demokratické i ekonomické deficity. Co potom znamená pojem „lidu“, který se rozvíjí v konzervativním i levicovém populismu?

Přednášku povede Michal Hauser.

Zpět na program