Ikona opakující se události

PŘEDNÁŠKA | Environmentální výchova: Co funguje a čemu se vyhnout?

„Tati, já nechci jít ven.“
„Proč?“
„Protože se bojím tý ozónový díry!“

Jak motivovat děti i dospělé k péči o životní prostředí a neděsit je stavem přírody? V jakém věku otevírat jaká témata? Jak učit o světových problémech a jakým způsobem je co nejefektivněji uchopit? Na co si dát pozor a co určitě nedělat?

O tom všem bude přednášet Jan Činčera z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Přednáška je mimořádně vhodná pro všechny, kdo pedagogicky působí na děti a mládež, tedy rodiči počínaje, přes skautské vedoucí po pedagogy a pracovníky environmentálních středisek.

Jan Činčera se zabývá teorií, metodikou a hodnocením programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je autorem několika monografií a řady mezinárodních studií. Spolupracoval na vymezení cílů a výstupů environmentální výchovy. Ve spolupráci se středisky ekologické výchovy zkoumá vzdělávací programy a ověřuje efektivitu nových metodických postupů.

Zpět na program