DISKUZE | H1P: Setkání s Angelikou Pintířovou

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum

PŘEDNÁŠKA | Média v měnícím se světě: Sametová média

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum

PŘEDNÁŠKA | David Pithart: Cesta z pasti sucha

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum

PŘEDNÁŠKA | Nová koalice v Rakousku

Skautský institut na Staromáku
Pražské kreativní centrum

PŘEDNÁŠKA | F. Jaroš_Portmann: člověk mezi biologií a filo. antropologií

Společnost pro filosofickou antropologii
Pražské kreativní centrum