Pražské kreativní
centrum

Web v reskonstrukci, najdete nás na facebooku.
Pražské kreativní centrum Grafický objekt skupina Grafický objekt čára Grafický objekt obdélník

O Pé ká cé

Pražské kreativní centrum zřizované Magistrátem hl. m. Prahy je živá a tvůrčí laboratoř města, která propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru, aby se společně zamýšleli nad inovativními řešeními pro kreativní město a výstupy jejich spolupráce mohly být integrovány do strategií městského rozvoje.

Programové priority PKC

Smart City Center - udržitelný rozvoj centra Prahy

Cílem projektu je utvářet prostor pro koncepční a systematickou mezioborovou a veřejnou diskusi a sdílení českého a zahraničního know-how k revitalizaci historických center měst.

Podpora kulturních a kreativních odvětví

Tato odvětví jsou pro Prahu významným zdrojem v mnoha oblastech, přesto stále nejsou cílenou komponentou rozvoje města. Ambicí projektu je vytvořit nástroje podpory rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Praze.

Výchova, vzdělávání a osobní rozvoje ve 21. století

Další prioritou je osvěta za využití aktuálních témat a trendů v oblasti výchovy a vzdělávání, výchova a vzdělávání k aktivnímu občanství a demokracii, participace na tvorbě a fungování veřejného prostoru, propagace tvořivého přístupu k životu, využití kreativního potenciálu člověka a v neposlední řadě mapování nových technologií a jejich vlivu na běžný život.

Pražské kreativní centrum

Jak se zapojit

Dlouhodobé projekty

PKC poskytuje zázemí partnerům, kteří se podílí na rozvoji kreativních myšlenek a inovativních přístupů.

Průběžné aktivity

Partneři a partnerské organizace organizují workshopy, semináře a pracovní setkání určená pro odbornou veřejnost.

Jednorázové eventy

PKC poskytuje zázemí pro organizaci přednášek, diskusí, festivalů a dalších aktivit otevřených široké veřejnosti.

Partnerské instituce

Kmenoví partneři:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy www.iprpraha.cz
Junák - Český skaut, Skautský institut www.skautskyinstitut.cz
Air Ventures www.airvcs.com
UP21 www.up21.com
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy www.fsv.cuni.cz
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM www.europeum.org

Další partnerské instituce:

Kreativní Praha! www.kreativnipraha.eu
CityMakers www.iprpraha.cz
Prázdné domy www.prazdnedomy.cz
EDUin www.eduin.cz
Artedu www.artedu.cz
Pragulic www.pragulic.cz
Máš umělecké střevo? www.umeleckestrevo.cz
Tripeduca www.tripeduca.com
VR_Musashi www.vrmusashi.com
Ty internety www.tyinternety.cz
Real Food www.realfood.eu
Soho Bold www.sohobold.com
Q Designers www.qdesigners.co
Pragtique www.pragtique.cz
i60 www.i60.cz
Grafický objekt skupina Grafický objekt čára

Kontaktujte nás

Koordinátorka PKC

koordinuje provoz PKC s kmenovými partnery a MHMP, spravuje komunikaci PKC a zajišťuje produkci společných akcí.

Pavlína Samčíková
pavlina.samcikova@praha.eu
+420 733 592 068

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Klára Mišunová
vedoucí produkce IPR
misunova@ipr.praha.eu
+420 777 862 614

Junák - Český skaut, Skautský institut

Aneta Adamková
produkční a dramaturgyně SI
aneta@skautskyinstitut.cz
+420 732 947 509

Air Ventures

Kateřina Duchoňová
floor managerka AIRVCS
katerina.duchonova@airvcs.com
+420 773 333 270

UP21

Jan Kříž
marketing manager UP21
jan.kriz@up21.com
+420 721 761 410

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Tomáš Weiss
vedoucí Katedry evropských studií FSV UK
weiss@fsv.cuni.cz
+420 605 213 481

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Vladimír Bartovic
vedoucí Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
vbartovic@europeum.org
+420 732 649 797