O PRAŽSKÉM KREATIVNÍM CENTRU

Pražské kreativní centrum zřizované Magistrátem hl. m. Prahy je živá a tvůrčí laboratoř města, která propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru, aby se společně zamýšleli nad inovativními řešeními pro kreativní město a výstupy jejich spolupráce mohly být integrovány do strategií městského rozvoje.

 

PROGRAMOVÉ PRIORITY PKC

  • SMART CITY CENTER – UDRŽITELNÝ ROZVOJ CENTRA PRAHY Cílem projektu je utvářet prostor pro koncepční a systematickou mezioborovou a veřejnou diskusi a sdílení českého a zahraničního know-how k revitalizaci historických center měst.
  • PODPORA KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ Tato odvětví jsou pro Prahu významným zdrojem v mnoha oblastech, přesto stále nejsou cílenou komponentou rozvoje města. Ambicí projektu je vytvořit nástroje podpory rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Praze.
  • VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ VE 21. STOLETÍ Další prioritou je osvěta za využití aktuálních témat a trendů v oblasti výchovy a vzdělávání, výchova a vzdělávání k aktivnímu občanství a demokracii, participace na tvorbě a fungování veřejného prostoru, propagace tvořivého přístupu k životu, využití kreativního potenciálu člověka a v neposlední řadě mapování nových technologií a jejich vlivu na běžný život.
   

JAK SE ZAPOJIT

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

PKC poskytuje zázemí partnerům, kteří se podílí na rozvoji kreativních myšlenek a inovativních přístupů.

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY

Partneři a partnerské organizace organizují workshopy, semináře a pracovní setkání určená pro odbornou veřejnost.

JEDNORÁZOVÉ EVENTY

PKC poskytuje zázemí pro organizaci přednášek, diskusí, festivalů a dalších aktivit otevřených široké veřejnosti.

 

KONTAKTUJTE NÁS

  • Pavlína Samčíková
koordinátorka PKC
(komunikace PKC, produkce společných eventů, správa a provoz budovy) 
pavlina.samcikova@praha.eu
+420 733 592 068

  • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
www.iprpraha.cz
Klára Mišunová (produkce a podnájmy 2. patra)
misunova@ipr.praha.eu
+420 777 862 614
  • Junák - Český skaut, Skautský institut
www.skautskyinstitut.cz
Aneta Adamková (produkce a podnájmy 1. patra)
aneta@skautskyinstitut.cz
+420 732 947 509
  • Air Ventures
www.airvcs.com
Kateřina Duchoňová (produkce a podnájmy 3. patra)
katerina.duchonova@airvcs.com
+420 773 333 270
  • UP21
www.up21.com
Jan Kříž (produkce a podnájmy 4. patra)
jan.kriz@up21.com
+420 721 761 410
  Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Go Top